Advokat Bersvendsen AS


Jeg tilbyr advokattjenester innenfor de fleste områder til privatpersoner, bedrifter og det offentlige. Advokatvirksomhetens formål er å levere juridiske tjenester av høy kvalitet til en rimelig pris. Jeg har kontor på Bardufoss og tilbyr primært bistand til kunder i Midt-Troms med kommunene Målselv, Bardu, Balsfjord, Salangen, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Noen utvalgte fagområder finnes nedenfor, men jeg tilbyr også bistand utenfor de områdene som er spesielt nevnt. Ta gjerne kontakt for en konkret vurdering av din sak.

Advokatbistand

Rådgivning er kjernen i min virksomhet. Kvalifisert rådgivning kan redusere risikoen for at det oppstår unødvendige og kostbare problemer senere. Jeg har også bred erfaring fra prosedyre for domstolene.

Eiendomsmegling

Når du skal kjøpe eller selge bolig vil du være sikker på at handelen går riktig for seg. Jeg påtar meg både tradisjonelle meglingsoppdrag, og rene oppgjørsoppdrag. Min kompetanse og lokale kunnskap er din garanti for en sikker og trygg eiendomshandel.

Utvalgte fagområder


Arverett

Uenighet i forbindelse med arveoppgjør er utgangspunktet for et stort antall konflikter. Jeg bistår i forbindelse med gjennomføring av arveoppgjør, arveplanlegging og opprettelse av testamenter. Jeg tilbyr også bistand i forbindelse med spørsmål om odelsrett.

Familie og barn

Jeg tilbyr bistand i forbindelse familierettslige spørsmål som skilsmisse, samlivsbrudd og barnefordeling. Mitt hovedfokus er å bidra til å finne gode løsninger med et lavest mulig konfliktnivå, men jeg bistår også i forbindelse med rettslige prosesser. Jeg arbeider også med saker innenfor barnevern.

Strafferett

Er du siktet eller tiltalt i en straffesak har du rett til en forsvarer. Du kan selv velge hvilken forsvarer du vil bruke. Utgiftene til forsvarer dekkes som hovedregel av staten. Fornærmede har også rett til gratis bistandsadvokat i en rekke saker. Jeg påtar meg både oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Fast eiendom

Jeg tilbyr bistand på en rekke områder knyttet til fast eiendom, blant annet i forbindelse med servitutter, grensetvister, leiekontrakter og naboforhold. Jeg arbeider også med landbruksrettslige spørsmål.

Priser og vilkår


Ordinær timepris

Timepris for advokatbistand er fra kr. 2000 inkl. mva.

Timeprisen avtales individuelt for det enkelte oppdrag, og vil være avhengig av oppdragets art og omfang. For visse sakstyper kan det også avtales fastpris.

For følgende tjenester tilbys det fastpris etter standard satser:

Tjeneste Beskrivelse Pris inkl. mva.
Testament Enkelt testament for én person. kr. 4000
Gjensidig/felles testament Gjensidig eller felles testament for ektefeller og samboere. kr. 6000
Ektepakt Utarbeidelse av standard ektepakt. kr. 4000
Fremtidsfullmakt Fremtidsfullmakt for én person. kr. 4000
Ektepakt og testament Utarbeidelse av både standard ektepakt og felles testament. kr. 8000

Oppgitt fastpris gjelder utarbeidelse av standard dokumenter. Hvorvidt fastpris kan tilbys vurderes konkret for hvert oppdrag.

Eiendomsmegling

Jeg tilbyr konkurransedyktige priser på megleroppdrag. Det kan avtales fastpris eller vederlag basert på provisjon eller medgått tid. Du velger selv den løsningen som passer deg best. Ta kontakt for et tilbud på salg av din eiendom.

Oppgjørsoppdrag

Hvis du har solgt din eiendom selv, kan jeg bistå med utarbeidelse av kontrakt og gjennomføring av oppgjøret. Bistand fra en profesjonell part når handelen skal gjennomføres gir en sikkerhet for både kjøper og selger.

Jeg tilbyr fastpris på oppgjørsoppdrag fra kr. 15 000 inkl. mva. Prisen inkluderer utarbeidelse av kjøpekontrakt, tinglysing av dokumenter og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret. Det kan også avtales vederlag basert på medgått tid. Gebyr til Statens Kartverk og eventuelt andre utlegg kommer i tillegg til vederlaget.

Fri rettshjelp

I visse typer saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Det vil si at det offentlige dekker dine advokatkostnader, mens du som regel må betale en liten egenandel. I hovedsak gis fri rettshjelp til personer med lav inntekt å formue, men visse saker gir rett til fri rettshjelp uavhengig av din personlige økonomi. Ta kontakt hvis du lurer på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/fri-rettshjelp/

Rettshjelpsforsikring

Mange forsikringsavtaler dekker også utgifter til advokatbistand. Bolig- og bilforsikringer dekker som regel bistand i tvister som gjelder eiendommen eller bilen som er forsikret. Mange innboforsikringer dekker i tillegg bistand i forbindelse med andre tvister du blir involvert i som privatperson. Eksempler på dekningsmessige tvister kan være tvist knyttet til mangel ved fast eiendom, husleietvister, veitvister, kjøpstvister og nabotvister.

https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/dine-forsikringer-kan-dekke-advokatutgifter/

Kontakt